Strakonice

PhDr. Vladimír Hanáček
předseda okresního výboru
Ing. Josef Honz
místopředseda okresního výboru
Ing. Josef Kalbáč
místopředseda okresního výboru
Ing. Petr Břicháček
člen okresního výboru
Mgr. Jitka Fialová
členka okresního výboru
Bc. Klára Zemenová Hlavatá, Dis.
členka okresního výboru
Mgr. Jan Komrska
člen okresního výboru
Pavel Marek
člen okresního výboru
Marie Nehézová
členka okresního výboru
Bc. Jindřich Zdráhal
člen okresního výboru
PhDr. Miroslav Žitný
člen okresního výboru