Strakonice

PhDr. Vladimír Hanáček, Ph.D.
předseda okresního výboru
Ing. Josef Honz
místopředseda okresního výboru
Ing. Josef Kalbáč
místopředseda okresního výboru
Ing. Petr Břicháček
člen okresního výboru
Jana Hrdinová
členka okresního výboru
Bc. Klára Zemenová Hlavatá, Dis.
členka okresního výboru
Mgr. Jan Komrska
člen okresního výboru
MUDr. Jiřína Oberpfalzerová
členka okresního výboru
PhDr. Miroslav Žitný
člen okresního výboru