České Budějovice

Ing. Milan Třebín
předseda okresního výboru
Mgr. Rudolf Vodička
člen okresního výboru
Ing. Václav Protiva
člen okresního výboru
Mgr. Miroslav Kouřil
člen okresního výboru
SCS. Lic. Kateřina Regendová
členka okresního výboru
PhDr., Mgr. Ludmila Ourodová Ph.D.
místopředsedkyně okresního výboru
Božena Kudláčková
místopředsedkyně okresního výboru
Štěpán Malík
místopředseda okresního výboru
David Janoška
člen okresního výboru
Ing. Martin Filip
místopředseda okresního výboru
Mgr. Šimon Heller
člen okresního výboru
Ing. František Kobera
člen okresního výboru
ing. Marie Štanglová
členka okresního výboru
Ing. Ondřej Kubala
člen okresního výboru
Jiří Netík
člen okresního výboru
Ludvík Reindl
člen okresního výboru
Jan Šebor
člen okresního výboru
Ing. Jaromír Talíř
člen okresního výboru
Vojtěch Toms
člen okresního výboru
Anna Petrziková
členka okresního výboru