České Budějovice

PhDr., Mgr. Ludmila Ourodová Ph.D.
předsedkyně okresního výboru
Božena Kudláčková
místopředsedkyně okresního výboru
Štěpán Malík
místopředseda okresního výboru
Ing. Milan Třebín
místopředseda okresního výboru
Mgr. Zdeněk Dvořák
člen okresního výboru
Mgr. Šimon Heller
člen okresního výboru
Ing. František Kobera
člen okresního výboru
Jiří Netík
člen okresního výboru
Jan Šebor
člen okresního výboru
Ing. Jaromír Talíř
člen okresního výboru
Mgr. Rudolf Vodička
člen okresního výboru