KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Zdeněk Dvořák: Největší problém středního školství je přemíra středních škol
Zpět

Zdeněk Dvořák: Největší problém středního školství je přemíra středních škol

Přidáno 3. 3. 2016
Ilustrační foto
 Jste již více jak dvě desetiletí ředitelem Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Co je z pohledu ředitele školy největším problémem současného středního školství?

Za základní problém středního školství považuji přemíru středních škol, čímž se ztrácí konkurenční prostředí a tlak na to, aby se žáci museli snažit dostat se na střední školu. Dalším problémem jsou státní maturity, které jsou sice nastaveny tak, aby maturitu neudělal každý, ale výborní žáci nemají možnost prokázat, co se během studia naučili, takže se zdá, že ideálem je průměrný student.

 Kandidujete do krajského zastupitelstva na třetí pozici za KDU-ČSL. Čemu byste se chtěl v krajském zastupitelstvu konkrétně věnovat a co případně konkrétně prosadit?

Považuji za nutné dotáhnout do konce optimalizaci škol, ale je nezbytné mít na zřeteli, že do středního školství začínají přicházet silné ročníky. Střední školství se nesmí dostat do situace, ve které se ocitly základní školy, když se některé z nich rušily a nyní se ukazuje, že je nutné je obnovit. Optimalizaci je nutné nastavit tak, aby odrážela nejen aktuální stav, ale byla řešena i s výhledem do budoucnosti.

Poslední dobou českou společností hýbe skandál na pražské střední škole, kde mělo údajně docházet k šikaně učitele. Jak Vy na celou kauzu nahlížíte?

Základním problémem je ve středním školství to, že spousta pravomocí byla školám odňata a v případě některých kauz je naprosto jasně vidět, že jde o selhání systému. Systém jako takový je špatně nastaven. Vzhledem k tomu, že jsou školy financovány podle počtu žáků, je zde snaha v případě malého zájmu o školu přijmout všechny žáky a jejich počet nesnižovat. Této situace jsou si studenti i jejich rodiče dobře vědomi, ohánějí se především svými právy a povinnosti ustupují do pozadí. Do budoucna se připravuje financování škol na třídu, pokud ovšem s odchodem žáka ze třídy bude snížen i finanční normativ na tuto třídu, dostaneme se do stejné situace, ve které jsme teď.

A na závěr odhlédněme od politiky, jaké jsou Vaše koníčky a co děláte ve volném čase, když se nevěnujete správě obce, ve které žijete?

Českobudějovické biskupství věnovalo v posledních dvou letech do modernizace našeho gymnázia a internátu více než 7 miliónů korun, takže například poslední prázdniny jsem každý den musel být v práci. Tato skutečnost posunula celou instituci výrazně kupředu a reagují na to pozitivně veřejnost, učitelé i studenti. Proto velký význam přikládám regeneraci tělesných a duševních sil. Mám v přírodě oblíbené trasy a denně se snažím ujít minimálně 5-6 km. Věnuji se rovněž aktivně myslivosti a ochraně přírody.

 

Přiložené dokumenty: