KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Terezie Jenisová: Poptávka po zdraví
Zpět

Terezie Jenisová: Poptávka po zdraví

Přidáno 26. 2. 2016
Ilustrační foto
 Může se zdát, že řešit zdravotní dostupnost ve 21. století a v podmínkách střední Evropy je poněkud zbytečné. Opak je, bohužel, pravdou. Téma se netýká pouze pohraničních a hůře dosažitelných oblastí Čech, Moravy a Slezska, ale i měst ve vnitrozemí, kde ubývá jak praktických lékařů, tak služeb lékařů specialistů. Populace stárne, stárnou, bohužel i lékaři. I v této profesi platí, že jsou místa a pozice atraktivní a méně atraktivní. Zachování lékařské péče se však začíná jevit významným problémem téměř všude.   

 Viděno optikou města, kde vykonávám starostenský úřad, zaznamenáváme v současné době nedostatek stomatologů a dalších specialistů. Výhledově se tentýž problém bude týkat praktických lékařů. Pojišťovny se nicméně řídí zákonem, který mimo jiné upravuje dojezdovou dobu a vzdálenost k lékaři, přičemž nezohledňuje věk a stav pacienta. Pro člověka v produktivním věku je poměrně snadné navštívit lékaře v krajském městě - za předpokladu, že nejde o akutní záležitost. Úplně jinak to vnímá člověk vyšší věkové kategorie, který se potýká s četnými zdravotními neduhy, trpí sníženou pohyblivostí a navíc musí k cestování použít veřejnou dopravu. V takovém případě se pak zdá, že tabulky dostupnosti lékařské péče jsou dimenzovány na takříkajíc ideální případy.

 V Třeboni je problém zajištění dostupnosti lékařské péče dlouhodobě umocněn neutěšeným stavem místní polikliniky. Zdravotnické zařízení je v soukromých rukou. Vedení města opakovaně apelovalo na majitele, aby přistoupil k nutné rekonstrukci zařízení a především k odstranění jeho bariérovosti! Město přislíbilo Pomoc při zpracování dokumentace pro žádost o dotaci na stavbu výtahu, nicméně samo ze zákona žádat nemůže, jelikož se jedná o majetek soukromý. Ač tedy nejde o majetek města, pacienti se obracejí na radnici se stížnostmi, připomínkami a apelují: něco s tím udělejte. Vzniku nové polikliniky se může chopit soukromý investor. Prostor polikliniky je ovšem jedna věc a dostatek lékařů druhá. Město některé prostory, které má ve svém vlastnictví, nabídlo jako ordinace případným zájemcům. Bohužel nelze žádnému lékaři nařídit, aby svou praxi provozoval právě zde. Nedostatek lékařů a situace třeboňské polikliniky jsou tak v očích obyvatel spojitými nádobami se stále nepříjemnějším obsahem. Město se snaží udělat vše pro to, aby tento „pohár“ nebylo nutné dopít až do dna.

Terezie Jenisová ( KDU-ČSL), starostka města Třeboň

 

Přiložené dokumenty: