KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2012 Mgr. Zdeněk Dvořák odpověděl na otázky Svazu cestujících ve veřejné dopravě
Zpět

Mgr. Zdeněk Dvořák odpověděl na otázky Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Přidáno 9. 10. 2012
Ilustrační foto

1)      Kraje jsou objednateli regionální veřejné dopravy – vlakové i autobusové. Jaké jsou v tomto ohledu Vaše cíle nejen pro následující 4 roky? A jaká zlepšení pro cestující v regionální dopravě chcete prosazovat?

Hlavní prioritou je výrazné zlepšení činnosti koordinátora základní dopravní obslužnosti v kraji – společnosti Jikord. Cílem je zajistit dostatečné napojení celého území kraje a jeho obyvatel na dopravní spoje – ať už železnicí nebo busem, ale s ohledem na efektivitu vynakládaných prostředků. Kraj dotuje základní dopravní obslužnost včetně žákovského jízdného skoro jednou miliardou korun – myslím si, že je to dostatek prostředků a je načase je lépe využívat. Integrovaný systém kromě jiného znamená větší komfort pro cestující v tom, že na jednu jedinou jízdenku mohou využít jak dopravu busem, tak i železnicí včetně případného přestupu. A tomu také například dle tzv. švýcarského modelu chceme přizpůsobit jednotlivé spoje.

2)      Plánujete v regionální železniční dopravě otevřít trh pro všechny železniční dopravce a vyhlásit výběrová řízení na provoz regionální osobní železniční dopravy ve Vašem kraji?

Ano, plánujeme otevřít trh konkurenci.

3)      Počty cestujících v regionální železniční dopravě od roku 2007 ve Vašem kraji trvale klesají. Jak budete řešit katastrofální jízdní řády s nízkým počtem osobních vlaků na některých tratích, které se tímto stávají nepoužitelnými? Plánujete rozvoj příměstské dopravy v okolí Českých Budějovic?

Jsem si vědom toho, že železniční síť je v ČR druhá nejhustější po Švýcarsku a je proto žádoucí ji plně využívat s modelem navazující autobusové dopravy. Tzn. například navázat autobusové linky na železniční uzly odkud by se pokračovalo dále po dráze a jak již zmíněno výše na základě jedné jediné jízdenky přepravovat. Co se týče rozvoje příměstské dopravy v okolí Českých Budějovic, chci především podpořit budování nových cyklistických stezek.

4)      Budete prosazovat znovuzavedení pravidelných osobních vlaků do Netolic?

Prověřím efektivitu dlouhodobě ztrátových spojů, v případě, že se ukáže, že pravidelná železniční linka do Netolic nebude výrazně ztrátovější než ostatní srovnatelné spoje, budu uvažovat o zavedení této linky. Je zde možnost i spolupráce s městem Netolice a se soukromými dopravci.

5)      Evropská unie podporuje projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci. Budete usilovat o obnovení přeshraniční železniční tratě Slavonice - Waidhofen do Rakouska?

Podle mých informací to v tuto chvíli není možné, neboť na rakouské straně došlo ke zrušení železnice a zůstal pouze násep. Rakouská strana uvažuje o vybudování cyklostezky na tomto náspu. Na cyklostezku bude navazovat železniční spoj Slavonice-Dačice-Kostelec u Jihlavy a tuto myšlenku podporuji a podpořím.

Mgr. Zdeněk Dvořák, lídr kandidátky KDU-ČSL v Jihočeské kraji