KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy Sociální služby potřebují větší podporu
Zpět

Sociální služby potřebují větší podporu

Přidáno 8. 12. 2017
Ilustrační foto
Jihočeský kraj má v krajské síti zaregistrovaných cca 340 sociálních služeb, které realizuje cca 150 poskytovatelů sociálních služeb. Jsou vždy definovány v příslušném jednoletém dokumentu, který navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Jednotliví poskytovatelé poskytují péči o seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež, osoby v akutně nepříznivé sociální situaci či drogové závislé. Vedle sociální péče samotné se věnují i sociálnímu poradenství a prevenci. 
Na udržení takové sítě, její rozvoj i zkvalitňování poskytované péče však kraj nemá dostatek peněz. „V oblasti sociálních služeb probíhá nesystémové legislativní navyšování platů v průběhu kalendářního roku, kdy jen obtížně lze hledat další neplánované zdroje. Poskytovatelé mají ztíženou situaci, kdy neočekávaně obdrží mzdové prostředky ke konci daného roku. Na začátku roku je vždy jasné, že se budou muset hledat další prostředky i v průběhu roku“, podotýká náměstek hejtmanky za KDU-ČSL Zdeněk Dvořák.  
„V návrhu rozpočtu na rok 2018 je pro všechny kraje 11,6 mld. korun, reálná potřeba je minimálně o 3 mld. korun více. Navíc se jedná ve většině případů pouze o udržení stávajících služeb, s prostředky na financování nově vznikajících a potřebných služeb nikdo nekalkuluje,“ doplňuje Dvořák. Připomíná i špatně nastavený systém úhrad od zdravotních pojišťoven pro pobytové sociální služby. Ty jsou kráceny tzv. regulačními mechanismy, kdy finanční prostředky zdravotních pojišťoven nepokrývají skutečně vykázanou a provedenou péči – cca 13 % výkonů není proplaceno.
 „Připravované novely zákonů a vyhlášek jsou koncipovány tak, že spousta povinností (a nejen finančních) je přenášeno na kraje, aniž by jim někdo tato navýšení povinností kompenzoval,“ dodává náměstek Dvořák.
 
Red.