KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy Oprava hrází rybníků na Dačicku
Zpět

Oprava hrází rybníků na Dačicku

Přidáno 30. 3. 2021
Ilustrační foto
Dačice se problematice zadržování vody v krajině věnují dlouhodobě, protože po kůrovcové kalamitě se začíná i přes poměrně deštivý rok projevovat nedostatek především podzemní vody.
„Na 70. jednání rady jsme schválili vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby na opravu rybníků. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno pět nabídek. Nabídka společnosti AKORA s. r. o. ve výši 3 263 000 bez DPH byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tento účastník splnil rovněž ve všech bodech požadavky stanovené výzvou k podání nabídek“ sdělil starosta Karel Macků.
 
Předmětem této zakázky je oprava hrází rybníků „Horní luční“ a „Dolní luční“ v katastrálním území Borek u Dačic. Stávající hráze jsou ve velmi špatném technickém stavu, např. s nátržemi na návodním svahu, s průsaky na patě hrází, s výraznými nerovnostmi hrází jak v příčném tak i podélném směru. Stav bezpečnostních přepadů se blíží havarijnímu stavu. Je navrženo kompletní odstranění a výstavba nových hrází. Součástí opravy hrází obou rybníků je výměna požeráku a odtokového porubí včetně výustního čela a oprava obou bezpečnostních přepadů v pravém zavázání hrází. Na financování akce byla městu Dačice schválena dotace ze strany Ministerstva životního prostředí“ doplnil Macků.