KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy O nádražní budovu bychom neradi přišli, říká starosta Lnář Josef Honz
Zpět

O nádražní budovu bychom neradi přišli, říká starosta Lnář Josef Honz

Přidáno 12. 12. 2021
Ilustrační foto
Jaký další osud čeká starou nádražní budovu ve Lnářích? Obec zvažuje, že by podala žádost o bezúplatný převod do svého majetku. Majitelem objektu je Správa železnic. Otázkou podle lnářského starosty Josefa Honze však je, co s budovou dál.
Jaký je aktuální vývoj ohledně bývalé budovy nádraží ve Lnářích?
Obec byla kontaktována Správou železnic s informací, že o odkoupení nádražní budovy projevil zájem soukromý investor, který by zde vytvořil ubytovnu pro zahraniční dělníky. Byli jsme dotázáni, zda bychom o tento objekt neměli jako obec přednostní zájem – musel by však být využit k veřejně prospěšné činnosti, což je ze strany Správy železnic podmínka pro bezúplatný převod do vlastnictví obce.
 
Je stále ve hře i demolice objektu, jak plánovala Správa železnic, nebo už ne?
Z mého pohledu je demolice budovy krajním řešením, pokud by se nepodařilo dojednat převod budovy ze Správou železnic na obec Lnáře. Budova zde tvoří již od konce 19. století významnou dominantu, o kterou bychom neradi přišli. Ve zdejším regionu jsou podle mých informací již pouze dvě budovy tohoto typu, takže je to svým způsobem vzácnost.
 
K jaké variantě naložení s budovou a jejím využitím se přikláníte?
Na posledním jednání obecního zastupitelstva byla nádražní budova samostatným bodem jednání. Většinou hlasů jsme se shodli na podání žádosti o její převod do majetku obce darem nebo za symbolickou cenu pro veřejně prospěšné využití.
 
Pokud by budova přešla pod obec, jaké možnosti využití vidíte? A především – jak by celá věc byla financována?
Osobně bych viděl nejlepší využití této budovy pro bydlení nízkopříjmových občanů ze Lnář a okolí. Pravděpodobně zde nebude možno vzhledem k historické koncepci budovy docílit bytů první kategorie, a to ani po stavebních úpravách. Předpokládáme postupnou obnovu budovy financovanou obcí za přispění výnosů z nájemného a dotačních prostředků z krajského a státního rozpočtu. Opravy bychom rozložili pravděpodobně do více etap a postupné opravy by probíhaly několik let. Alespoň jeden byt bychom pronajali hned po převodu do majetku obce, aby objekt nezůstal opuštěn.
 
Jaká doba se dá očekávat, než dojde k opravdu dalšímu reálnému vývoji kolem budovy nádraží a jejímu případnému dalšímu využití?
Podle sdělení pracovníků Správy železnic potrvá schvalovací proces převodu na obec v řádu několika měsíců, možná i déle než rok. V nejbližší době bude odeslána jménem obce Lnáře oficiální žádost o převod budovy na základě předchozího souhlasného usnesení obecního zastupitelstva.
 
V jakém stavu je budova v současné době? A platí, že ji stále obývá jeden občan?
Budova je ve špatném technickém stavu; komfort bydlení je odpovídající době jejího vzniku. Dosavadní uživatel, který obýval řadu let přízemní byt, v letošním roce zemřel. Nyní by snad měl podle nám dostupných informací byt užívat jeho syn.
 
Zmiňoval jste, že budovu chtěl soukromý subjekt s plánem vybudovat zde ubytovnu pro zahraniční zaměstnance. Jak hodnotíte tuto možnost využití? Je to reálné a co by to pro obec znamenalo?
Bohužel s tímto způsobem využití nejsou na Blatensku dobré zkušenosti. Z mého pohledu není koncentrace většího množství lidí s odlišnou mentalitou na jednom místě příliš vhodná. Na území obce by tak mohlo dojít k nárůstu kriminality.
 
Článek vyšel v týdeníku Strakonicko. Dostupný zde.