KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy Kraj Jihočechům během krize pomůže. Přečtěte si jak?
Zpět

Kraj Jihočechům během krize pomůže. Přečtěte si jak?

Přidáno 25. 8. 2022
Ilustrační foto
V krajském zastupitelstvu jsme schválili opatření, jimiž pomůžeme Jihočechům, kteří jsou nejvíce ohroženi nadcházející krizí. Níže naleznete jeho podmínky.
1. PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU (A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU)
Podpora 4000,- Kč je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje: 
• do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
• pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.
 
Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je: 
o pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
o pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
o čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. 
 
Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.
 
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 
 
 
2. PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
 
Podpora 4000,- je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let, v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.
 
… na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.
 
Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:
 
• pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
• pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
• čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně;  
 
Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.
 
Aktivity, na něž se podpora vztahuje:
• předškolní vzdělávání (MŠ),
• ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, 
• vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
• zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách, 
• školní stravování,
• další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.), 
• ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).
 
3. PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU
 
V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně činí výše podpory 4 000 Kč.
 
V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu. 50 % podpory financuje Jihočeský kraj, 50 % příslušná obec či město.
 
Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na území Jihočeského kraje, kteří:
 
• pobírají příspěvek na bydlení nebo
• žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
• žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.
 
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.
 
 
PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA.
zastupitel Jihočeského kraje za KDU-ČSL