KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy Konference Strategie hospodaření s vodou v krajině v Dačicích
Zpět

Konference Strategie hospodaření s vodou v krajině v Dačicích

Přidáno 23. 9. 2019
Ilustrační foto
Zdravé město Dačice vás zve na konferenci s názvem: Strategie hospodaření s vodou v krajině, která se bude konat v úterý 12. listopadu, od 8:30 -15 h, v KD Beseda Dačice.
Program:
8:30 - 9:15 Registrace
9:15 - 9:30 Zahájení konference; Úvodní slovo starosta města Dačice Ing. Karel Macků
9:30 - 10:00 Doc. Jan Pokorný a kol. (ENKI, o.p.s.): audit krajiny regionu dačicko
(vývoj teplot, stav zeleně ve městě, v krajině, voda; co nám říká vodní a uhlíková stopa)

10:00- 10:30 Ing. J. Vopravil (VÚMOP): Stav zemědělské půdy a hospodaření na ní ve vazbě
na dopady sucha

10:30 - 11:00 Profesor Ilja Vyskot (Mendelova univerzita Brno),ing. K. Kupec:„ Stav lesů v majetku města Dačice a jejich ekosystémová funkční újma (výsledky projektu MŽP ukončeného na jaře 2019)

11:00 - 11:30 Ing. Jiří Müller, Ing. Jaroslav Mátl (MěÚ Dačice): Kůrovcová kalamita a víceleté zkušenosti s přirozenou obnovou

11:30 - 12:00 Ing. K. Macků, starosta města Dačice za KDU-ČSL: jak může město ovlivňovat klima hospodařením s vodou

12:00 - 12:45 Přestávka na oběd

12:45 - 13:15 Ing. H. Zahradníková: Dotační program Jihočeského kraje na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny

13:15 - 13:45 Ing. Vladimír Zdražil, PhD,ČZU Praha: Amálie – krajina adoptovaná
na klimatickou změnu (projekt MŽP, TAČR)

13:45 14:15 Doc. T. Matuška,ing. B. Šourek (ČVUT Praha UCEEB): Pracné dobývání vody ze vzduchu na poušti (S.A.W.E.R.)

14:15 - 14:30 Závěrečná diskuse

REGISTRACE:
ÚČAST NA KONFERENCI JE ZDARMA. Každý účastník obdrží ZDARMA OBČERSTVENÍ (ZÁKUSEK, CHLEBÍČEK, OBĚD, NÁPOJ),
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ JE LIMITOVÁN KAPACITOU SÁLU (MAX. 150 OSOB), DOPORUČUJEME PROTO VČASNOU REZERVACI! REGISTRACI MŮŽETE PROVÉST NEJPOZDĚJI
DO 31. 10.2019, A TO E-MAILEM NA ZDRAVEMESTO@DACICE.CZ NEBO NA TEL. Č.: 702 003 956.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.