KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy Kaplice počítá pro příští rok s rozsáhlými investicemi do infrastruktury
Zpět

Kaplice počítá pro příští rok s rozsáhlými investicemi do infrastruktury

Přidáno 8. 12. 2021
Ilustrační foto
Zastupitelé města Kaplice schválili na svém zasedání v pondělí 6. prosince návrh rozpočtu města na rok 2022. V jeho rámci je plánována celá řada investičních akcí, ať už jde o dokončení letošních projektů, realizaci nových či plán na další žádosti o dotace v rámci investičního plánování na projekty, které město čekají.
„Rozpočet bude obsahovat obvyklé provozní výdaje na zajištění chodu města, dále pak plánované investiční akce, např. dokončení sportovní haly na Bělidle, rekonstrukci bývalého katastrálního úřadu na dům chráněného bydlení, výstavbu budovy lesního hospodářství, opravy místních komunikací a rozšíření kapacity ZŠ Fantova o nástavbu nad pavilonem dílen. Na řadu těchto investičních akcí se podařilo městu získat dotace, bez kterých by se investiční záměry nemohly vůbec uskutečnit,“ osvětlil kaplický starosta Pavel Talíř.
 
„Další investiční akce jsou připraveny v projektové dokumentaci a čekáme na případné vypsání nových dotačních titulů. Některé záměry jsou investičně velmi náročné, a tak musíme bedlivě zvažovat horizont jejich realizace,“ dodává starosta Talíř.