KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Komentáře V Kaplici řeší sporné věci smírně
Zpět

V Kaplici řeší sporné věci smírně

Přidáno 11. 1. 2021
Ilustrační foto
Na posledním jednání zastupitelstva, konaném dne 14.12.2020, byl schválen rozpočet na nový rok 2021. Léta se snažíme, aby byl vyrovnaný, to znamená, aby příjmy odpovídaly výdajům. Letos nemohu říct, že tomu bude tak i nadále, protože nikdo neví, jak se koronavirová epidemie promítne do daňových příjmů, potažmo příjmů města.
Jednání zastupitelstva se v poměrně velkém počtu zúčastnili i členové spolku Kaplice 2057. Jejich cílem je zastavit výstavbu vícepatrového bytového domu v lokalitě Nové Domky, proto přišli s návrhem na změnu územního plánu. Investor však vycházel ze stávajícího územního plánu schváleného zastupitelstvem v roce 2016, ke kterému se mohli v době jeho tvorby vyjádřit všichni obyvatelé města. Koalice vidí možnost řešení v jednání obou zainteresovaných stran, proto návrh změny územního plánu odložila. Konečné řešení bude záviset na rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.

Sporným bodem jednání zastupitelstva byla oprava můstku přes Žďárský potok u rybárny. Po provedené kontrole všech mostů i můstků se svým stavem zařadil na přední místo těch, které potřebují rekonstrukci. Ač se zdá, že jde o stavbu malého rozsahu, při dodržení všech technických a bezpečnostních požadavků (obydlená oblast za ním musí být dostupná vozidlům hasičského záchranného sboru) bude vyžadovat nemalé investice spojené i se zpevněním kamenného koryta ústícího do řeky Malše.

Naše země prochází velmi těžkým obdobím, které se projevilo i na životě města. Během adventu jsme se nemohli setkávat na tradičních akcích, ať už se jedná o rozsvěcení vánočního stromu, koncerty, či vánoční setkávání v chrámu Páně. Advent byl skutečně tichý, stejně jako Vánoce i Silvestr. Do nového roku 2021 přeji všem hlavně pevné zdraví.
 
Mgr. Pavel Talíř
starosta města Kaplice