KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Komentáře Setkání Klubu komunálních politiků KDU-ČSL Jihočeského kraje
Zpět

Setkání Klubu komunálních politiků KDU-ČSL Jihočeského kraje

Přidáno 30. 5. 2022
Ilustrační foto
Na úrovni kraje se jako KDU-ČSL staráme se o to, aby naši komunální politici měli přehled, jak využívat možnosti finančních příspěvků a dotací pro rozvoj svých obcí a měst. Existuje jich totiž velmi mnoho a správně se v nich vyznat a podat bezchybnou žádost je trochu kumšt. 
Proto jsme pro naše komunální politiky připravili v pátek celodenní seminář, kde jsme je informovali, jaké peníze pro rozvoj svých měst a vesnic mohou získat. V současné době se jedná hlavně o dotace v oblasti životního prostředí, zemědělství, energetiky jako třeba:
 
  • Hospodaření se srážkovou i pitnou vodou v obcích, zdroje pitné vody, domovní čistírny odpadních vod
  • Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci, ČOV
  • Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
  • Energetické úspory veřejných budov
  • Výsadba stromů, revitalizace remízků, zadržování vody v krajině, hloubkové vrty pro obce
  • Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
  • Podpora budování dětských skupin
  • Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb
  • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa a dalších.
 
Děkuji za účast všem starostům, zastupitelům a odborným hostům. A věřím, že podobné aktivity ve finále pomohou všem občanům v Jihočeském kraji!
 
 
Ing. Jan Bartošek
místopředseda Poslanecké sněmovny
předseda KV KDU-ČSL Jihočeského kraje