KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Komentáře Písek čeká změna jízdních řádů MHD i oprava lávek
Zpět

Písek čeká změna jízdních řádů MHD i oprava lávek

Přidáno 3. 1. 2020
Ilustrační foto
Do roku 2020 jsme vstoupili v Písku s připravenými plány a jasnými představami, co všechno chceme v našem městě realizovat. Do mé gesce spadají sociální věci, doprava a městské služby. Zmíním proto nejvýznamnější investiční akce, které v těchto oblastech v letošním roce přijdou. 
Budeme nadále pracovat na projektu rekonstrukce objektu bývalého internátu v Sovově ulici na pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 57 lůžek a na zajištění poskytovatele služeb v tomto objektu. V roce 2020 bude také pokračovat spolupráce s Platformou pro sociální bydlení a bude dokončena Koncepce bydlení včetně její implementace. Bude zahájena práce na naplňování aktivit nově schváleného komunitního plánu. Na oddělení sociálně právní ochrany dětí bude zaváděna tzv. cochemská praxe, jde o multioborový přístup při řešení péče o děti po rozvodu nebo rozchodu rodičů. 
Odbor dopravy ve spolupráci s organizační složkou Smart Písek připravuje nové linkové vedení MHD a také změnu jízdních řádů, které začnou platit od července 2020. Dále musí řešit zajištění co nejplynulejší dopravy ve městě při uzavírkách komunikací v rámci akce Teplárny Písek, přechod parovodu na horkovod, kdy bude postupně uzavřena komunikace Zeyerova, Komenského a částečně Chelčického. 
Městské služby, kromě standardní péče o zeleň, komunikace, odpady a mnohých dalších činností budou realizovat opravu lávky přes Městský ostrov. Realizace, která je momentálně v přípravě, je plánována na léto 2020. V souvislosti s uzavřením lávky ze sídliště Portyč na nábřeží 1. máje budou zahájeny veškeré práce pro výstavbu nové lávky v tomto místě. Pokračovat budou opravy komunikací i drobné stavení práce na objektech v majetku města.
 
Ing. Petr Hladík
I. místostarosta města Písku