KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Komentáře Petr Čížek rozmlouvá o budoucnosti Třeboně s bývalou starostkou
Zpět

Petr Čížek rozmlouvá o budoucnosti Třeboně s bývalou starostkou

Přidáno 7. 7. 2022
Ilustrační foto
Co si o současné radnici myslí bývala starostka Terezie Jenisová ? Jaká je práce ve správní radě Hospicu svatého kleofáše? A chybí jí práce pro město na plný úvazek? Čtěte rozhovor, který před pár dny vyšel v Klidných novinách.
Paní magistro, Vás není nutné představovat, protože, jako bývalá starostka města, jste veřejnosti dobře známá. Můžete našim čtenářům něco říct o Vašem současném zaměstnání?
 
V posledních čtyřech letech jsem postupně pracovala v několika oborech v malých i velkých městech, Prahou počínaje přes České Budějovice a Temelín, konče Českým Krumlovem. Po odchodu z třeboňské radnice jsem začala hledat své nové místo na slunci. Zároveň jsem tuto novou situaci, která v mnoha ohledech nebyla jednoduchá, využila k určitému testování svých možností a schopností. Co mě zajímá, co bych chtěla poznat, co bych se chtěla naučit. Čím vším jsem schopná se živit a zajistit své potřeby. Byla to opravdu zajímavá sonda. Ničeho nelituji. Na své cestě jsem poznala mnoho zajímavých lidí, kteří obohatili můj svět. A co mě nezabilo, to mě posílilo. Aspoň v to doufám. V současnosti hájím zájmy města Českého Krumlova a okolního regionu na poli cestovního ruchu.
 
Někteří voliči Vám mohou vytknout to, že se v Třeboni příliš neobjevujete, že se s nimi nepotkáváte, jako dřív. Nemůže to být právě Vaše nevýhoda?
 
Anebo i výhoda, byť to tak na první pohled nepůsobí. Člověk získá poznáním jiných měst i jiných profesí zdravý nadhled i inspiraci, jak co řešit jinak, či možná lépe. Z Třeboně jsem však neodešla. Působím zde jako zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru, ve správní radě Kleofáše. Nakolik mi to čas a pracovní povinnosti dovolí, účastním se třeboňských kulturních a společenských akcí. V září loňského roku jsme se s panem Korbem (Třeboň 105), zámkem a ZUŠ pokusili vrátit Anifilm do Třeboně aspoň v podobě třídenní akce To nejlepší z Anifilmu, která by se měla každoročně opakovat. Byla jsem na pokladně, kde jsem měla možnost mluvit s Třeboňáky i přespolními, o Anifilmu, kultuře, životě ve městě, komunální politice. Bylo to moc fajn.
 
Více než rok jste ředitelkou správní rady Hospice sv. Kleofáše. Co se pod touto funkcí skrývá, jaká je náplň Vaší práce?
 
Zajímavá a velmi potěšující. Předně jsem moc ráda, že mohu být součástí života Kleofáše, který mi od svého počátku leží na srdci a jehož činnost jsem vždy podporovala. Tým Kleofáše je jednoduše skvělý. Stále rostoucí komunita obětavých nadšenců z řad zaměstnanců i lidí okolo (klientů, sponzorů, dobrovolníků) dokazuje, že terénní hospicová péče má na Třeboňsku, a též Jindřichohradecku, své pevné místo. Jak by ne. Hospic přináší podporu, pomoc, úlevu, naději a pokoj. A to v dnešní době opravdu není málo. Jaká je má činnost? Na jednu stranu klasická práce předsedy správní rady, na druhou praktické zapojení do činnosti hospice. Vloni jsem se účastnila celodenního strategického plánování s pracovníky Kleofáše na evangelické faře v J. Hradci. Podpořila jsem účastníky Běhu pro hospic kolem Světa či jsem přispěla svými kontakty k rozšíření databáze osob, které jsme pozvali na dobročinnou aukci uměleckých děl. Vždy to pro mě bylo velmi potěšující, a též zavazující.
 
Co se současné radnici podařilo, za co byste vedení města pochválila? Co Vám naopak vadí na současné radnici a jejím, takřka již ukončeném, volebním období nejvíce? Určitě zadlužení města.
 
Se současným vedením města se v pohledu na správu věcí veřejných, města i jeho společností v podstatné míře neshoduji. Nejsem zastáncem prodeje městského majetku, naopak město by mělo být jeho pečlivým správcem a řádným hospodářem. Nesouhlasím s megalomanskou investicí do vodního světa v lázeňském parku. Nikdy bych u lázní takovéto dílo nestavěla. Narušuje atmosféru jedinečných třeboňských léčebných lázní a necitlivě přetváří celou lokalitu, která je unikátním urbanisticko-architektonickým celkem, zejména pak vzácný lázeňský park. Navíc je vodní svět obrovská provozní díra do rozpočtu. Město se rozhodně nechová jako řádný hospodář ani v případě odpadů zadarmo. Není rozumné ani pokrokové nevybírat poplatek za odpad v době, kdy náklady na sběr, třídění a likvidaci odpadů narůstají a problematika odpadového hospodářství dělá vrásky na čele celému civilizovanému světu. Nesouhlasím s podobou revitalizace lokality Na Rybníčku. Sice trochu zanedbaný, ale svou atmosférou velice specifický kout města proměňuje v jedno velké parkoviště, narušuje klid a soukromí zdejších obyvatel a přilehlého hřbitova. Jsem osobně nešťastná ze systematického oklešťování kulturního života města, z nedostatečné podpory sociální oblasti. Jsem zásadně proti předávání zodpovědnosti v celé řadě oblastí do rukou developerů. Město si má nechat ve svých rukou kontrolu nad správou zásadních oblastí, jako je rozvoj bydlení či problematika péče o seniory. Podporovat stavbu domova pro seniory a Alzheimer centra investičním fondem je podle mě nesmysl. Takové projekty musí být šity městu a jeho občanům na míru. Přenášet obchodní záměr z jednoho města do druhého, aniž by se přizpůsobil místním podmínkám a požadavkům, je v rozporu s moderními trendy veřejné správy.
 
Jste zároveň jedním ze dvou zastupitelů za KDU - ČSL. To je vůbec nejméně v nové historii strany v Třeboni. Co je třeba změnit, aby se tato tradiční strana opět objevila ve vedení města?
 

Pracovat systematicky, týmově, nesledovat pouze vlastní zájmy, neuzavírat se spolupráci s širším okruhem lidí, než jsou pouze a jen členové strany či místní věřící. Na druhou stranu poslední předvolební boj nebyl vždy korektní, některé strany používaly jakékoli dostupné prostředky k dosažení svých zájmů. S tím se těžko soupeří. Základem úspěchu každé strany je však být pevní uvnitř i navenek a přitom otevření, vstřícní a progresivní, mluvit srozumitelným jazykem a své sliby poctivě odpracovat.
 
Zajímalo by mě, jestli Vám nechybí práce starostky města? Práce, která je náročná, psychicky i časově, ale určitě velmi zajímavá a přínosná.
 
Chybí. A moc. Ta práce mě nesmírně bavila a naplňovala. Stále ji hledám v každé své další pracovní příležitosti a jsem šťastná, když nacházím podobnosti. Bylo to velmi náročné, ale krásné stát u zrodu nových projektů, které rozvíjí město ve všech oblastech jeho života a přinášejí dlouhodobý profit jeho občanům i všem obyvatelům. Aspoň jsem se o to vždy snažila.
 
Mohla byste čtenářům prozradit, jaké bude Vaše hlavní volební téma, čemu se chcete v kampani věnovat nejvíce?
 
Třeboň je malé město, vše spolu úzce souvisí, věci nejdou oddělovat. Jak už jsem výše naznačila, je řada oblastí, jejichž správa se mi nyní vůbec nelíbí a chtěla bych to změnit. Třeboň má díky své poloze, historii, jedinečným přírodním krásám, lázeňství a tradičně bohatému kulturnímu životu velký rozvojový potenciál. Krom toho zde žije množství velmi schopných lidí, šikovných podnikatelů i zaměstnanců významných institucí, kteří mají chuť spolupracovat s městem a vytvářet Třeboni podmínky k dlouhodobě udržitelnému rozvoji. Je jen třeba tyto lidi propojit a činnosti ve všech sférách strategicky plánovat, koordinovat a dostatečně finančně podporovat. Pokud se to podaří, Třeboň bude atraktivním místem k životu nejen pro stávající občany, ale bude si schopná udržet mladé lidi a třeba i získat nové obyvatele, ideálně celé rodiny. To vidím jako hlavní úkol budoucího vedení města, ať už to bude kdokoli.