KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Komentáře Jak to vidím aneb kůrovcová apokalypsa?
Zpět

Jak to vidím aneb kůrovcová apokalypsa?

Přidáno 9. 10. 2019
Ilustrační foto
Máte les? Máte rádi les? Rádi chodíte do lesa? Obáváte se sucha? Pokud na jakoukoli z těchto otázek odpovíte ano, pak se i Vás týká kůrovcová kalamita, která na Dačicku už přerostla v apokalypsu.
Město Dačice hospodaří na téměř 380 hektarech lesa a dnes už víme, že až skončí kůrovcová kalamita, budeme mít 230 hektarů holin. Holin, které bude potřeba zalesnit a pak se o ně starat, aby vzrostl nový les. Myslím, že nemusím popisovat, co všechno obnáší kůrovcová těžba, jak těžce se shání firma, která je schopna dřevo vytěžit, jak těžce se vytěžené dřevo prodává a jaká spousta práce nás čeká, než se podaří les znovu obnovit. Všichni, kdo vlastní les ví moc dobře, a v mnoha případech určitě i lépe než já, jaké problémy u nás kůrovcová kalamita způsobila. Zatímco v městských lesích s kůrovcem bojuje už několikátý rok Kamil Kupec, ředitel Městských lesů Dačice s.r.o., tak na radnici bojujeme o to, aby nám s tímto průšvihem někdo pomohl.
A proto jsem se už před rokem obrátil na předsedu vlády se žádostí o pomoc při řešení kalamitní situace v lesích. Obdržel jsem odpověď od ministra zemědělství s tím, že pro ministerstvo ani vládu není snadné najít rychlé a efektivní řešení. Nicméně prý byla přijata mimořádná opatření: upravily se podmínky pro přijímání pracovníků ze zahraničí, zvýšila se kapacita pro silniční a železniční dopravu kalamitního dřeva, podnikly se kroky pro zajištění přípravků pro asanaci napadeného dřeva, byl připraven katalog ploch pro skladování kalamitního dřeva. O praktické účinnosti těchto opatření si jistě každý vlastník lesa udělá obrázek sám.
Minulý měsíc jsem se u nás setkal s jihočeskou hejtmankou Ivanou Stráskou. Prošli jsme městské lesy a přímo na místě jsme jí společně s Kamilem Kupcem ukázali, že naše slova o apokalypse rozhodně nejsou přehnaná. Podle toho, že paní hejtmanka přislíbila vyhlášení nového programu, usuzuji, že se nám povedlo paní hejtmanku přesvědčit o potřebnosti peněžní podpory pro všechny vlastníky lesů. Tento program pracovně nazvaný Zřizování nových lesních oplocenek, umožní i těm nejmenším vlastníkům lesa, kteří zalesňují kalamitní holiny, čerpat dotace právě na oplocenky (podle posledních informací by to mohlo být 40 Kč na metr oplocenky).
Věřím, že také můj dopis premiérovi, účast na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně k Petici za zdravé a prosperující lesy i pro příští generace a setkání s hejtmankou přispěly k tomu, že Ministerstvo zemědělství chce navýšit podporu pro vlastníky lesů až o jednu miliardu, že se letos navýšila podpora hospodaření v lesích na 1,15 miliardy korun a že také Jihočeský kraj chce finančně podpořit vlastníky lesů v jejich nelehkém boji. Na podzim letošního roku bude v rámci plánovaného 8. kola Programu rozvoje venkova na investice související s hospodařením v lesích připraveno přibližně 500 milionů korun. Celkově tedy podpora pro vlastníky lesů přesáhne v letošním roce 4 miliardy korun. Přemýšlím o tom, že město Dačice by mohlo žadatelům o dotaci pomoci s podáním žádostí.
Když nás stát a kraj nenechá na holičkách, tak si s kůrovcovou kalamitou poradíme a založíme na holinách pro naše děti a vnuky nové lesy. U nás jsou totiž lidé pracovití a jediné co potřebují od státu a kraje je podpora.
 
Ing. Karel Macků
starosta města Dačice