KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Ludmila Svatková: Zrušení policejní služebny v Sezimově Ústí vnímám negativně
Zpět

Ludmila Svatková: Zrušení policejní služebny v Sezimově Ústí vnímám negativně

Přidáno 7. 3. 2016
Ilustrační foto
 Jste druhým rokem místostarostkou sedmitisícového města. Co je z pohledu starostů a místostarostů v současné době největším problémem?

Vedení měst a obcí se potýká s celou řadou každodenních problémů, a tím největším je vždy ten aktuální, který musíte vyřešit do měsíce, do týdne nebo do zítra. Nakonec slovo „starosta“ již naznačuje, že je to ten, který má starosti. Každý, kdo se rozhodne pro tuto práci, musí s problémy počítat. Mně osobně nejvíce vadí byrokratické překážky, absence zdravého selského rozumu a srážka se sobectvím, lhostejností a lidskou hloupostí. 

 Kandidujete do krajského zastupitelstva na šesté pozici za KDU-ČSL. Čemu byste se chtěla v krajském zastupitelstvu konkrétně věnovat a co případně konkrétně prosadit?

Ráda bych se věnovala oblasti kultury. Je to téma, které je ve stínu aktuálních, velkých témat dneška jako je nezaměstnanost, doprava, velké investice nebo problémy nemocnic. A přesto je kulturní úroveň národa a občanů země stejným bohatstvím jako jsou nerostné suroviny, rozvinutý průmysl nebo výše hrubého domácího produktu. Je to dědictví, které jsme převzali od našich předků a máme povinnost je zachovávat, rozvíjet a předávat dalším generacím. Má představa je, že kraj, jako zřizovatel a správce mnoha kulturních institucí, zasahuje co nejméně do jejich chodu a rozhoduje ve spolupráci s odbornou veřejností. Ráda bych podporovala kvalitní kulturní projekty v malých městech a obcích, akce, jejichž cílem je posilovat sounáležitost s krajem a jeho historií, zachovávat lidové tradice a vytvářet podnětné kulturní prostředí pro všechny věkové kategorie.

Sezimovo Ústí bylo v loňském roce v médiích zmiňováno v souvislosti s rušením policejních služeben. Jak Vy vnímáte, že i v Sezimově Ústí se k tomuto kroku přistoupilo?

Velmi negativně. Když něco zrušíte, jen těžko to budete obnovovat. Ekonomické hledisko Policie ČR zvítězilo. Naše argumenty - zajištění pocitu bezpečnosti pro občany sedmitisícového města, prevence kriminality a dostupnost policie pro seniory a lidi méně mobilní – nebyly vyslyšeny. Musíme jen doufat, že se časem bezpečnostní situace ve městě nezhorší.

A na závěr odhlédněme od politiky, jaké jsou Vaše koníčky a co děláte ve volném čase, když se nevěnujete správě města?

Mým velkým koníčkem je divadlo. Ráda s manželem navštěvuji představení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře a jeho program nás nikdy nezklame. Zajímá mne historie. Obdivuji, co naši předci dokázali a je mi to velkou motivací pro každodenní práci. Posledních deset měsíců se mi radikálně změnil život – narodila se mi první vnučka Tonička. Musím, říci, že být babičkou je jedna z nejbáječnějších věcí na světě.

 

Přiložené dokumenty: