KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy Zastupitel Strakonic Miroslav Žitný vybojoval dotační podmínky pro hospicovou péči
Zpět

Zastupitel Strakonic Miroslav Žitný vybojoval dotační podmínky pro hospicovou péči

Přidáno 15. 12. 2023
Ilustrační foto
Na zastupitelstvu města Strakonice ve středu 13. prosince 2023 byla prodiskutována celá řada zajímavých bodů. Informace o průběhu a vlastním postoji k projednávaným bodům poskytl zastupitel města z řad trojkoalice SPOLU pro Strakonice za KDU-ČSL Miroslav Žitný.
Nejprve se rozvinula diskuse o změně stanov Teplárny Strakonice a.s. vzhledem k tomu, že se Město Strakonice stalo jediným akcionářem společnosti. Zastupitel Žitný upozornil na několik sporných bodů týkajících se kompetencí jednotlivých orgánů: Dle navrženého textu by Rada města, která nyní nahradí pravomoci valné hromady, měla rozhodovat pouze o odměňování členů dozorčí rady, nikoli však již o odměňování členů představenstva. Další spornou kompetencí se stává možnost představenstva teplárny rozhodovat o zakládání dceřiných společností. Miroslav Žitný proto navrhl, aby si rozhodování o obou těchto kompetencích ponechalo ve svých rukou Město Strakonice, konkrétně rada města (přebírající fakticky kompetence zaniknuvší valné hromady více akcionářů), která by je předkládala zastupitelstvu. V textu nových stanov se objevilo ještě několik nedopracovaných pasáží (ponechání množného čísla u „akcionářů“). Z těchto důvodů hlasoval M. Žitný ve shodě s členy trojkoalice a opozičními zastupiteli strany Jihočeši 2009 proti změně stanov Teplárny Strakonice a.s.

Rozpočet města na rok 2024 byl navržen jako schodkový s celkovou očekávanou ztrátou 101 mil. korun. Pro končící rok 2023 nebudou vyčerpány naplánované prostředky na rekonstrukci ulice Volyňská (47 mil. korun) a rekonstrukci Velkého náměstí (16,5 mil. korun). Město je dosud schopné díky nerealizovaným investicím a prostředkům z minulých let rozpočtový schodek sanovat z vlastních zdrojů. Otázkou zůstává objem dotací na investiční projekty v nadcházejícím roce. Finanční výbor města doporučil navržený rozpočet pro rok 2024 schválit. Zastupitel Žitný vznesl dotazy ke zmíněným neproinvestovaným položkám (zůstanou na účtu města) a ohledně celkového stavu účtu města. Stávající zůstatek zatím dokáže schodek vykrýt. Otázkou je, zda to bude možné v rozpočtových letech 2025 a 2026.

Tématem, které programově také bedlivě sledujeme, je podpora místní mobilní hospicové péče (Mobilní hospic sv. Markéty pod patronací Hospice Sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích, působící v areálu Nemocnice Strakonice a.s.). Z toho důvodu PhDr. Miroslav Žitný navrhl v rámci projednání obsahu Programu pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2024 doplnění tohoto programu o jmenovitou podporu hospicové péče. Od vedoucí sociálního odboru se mu dostalo ujištění, že se již do navržených obecných podmínek dotační podpory hospicová péče vejde. To jsme přivítali a společně s členy trojkoalice Spolu pro Strakonice jsme program schválili.

V závěru zastupitelstva se rozvinula diskuse o architektonickém řešení plánované rekonstrukce západní části Velkého náměstí. Nejvýraznější připomínky padaly ohledně většího množství zeleně. Miroslav Žitný již písemně před jednáním zastupitelstva upozornil na potřebu bezbariérového přístupu z jižní strany od podchodu a z ulice Lázeňské (podél Papežových domů). S tím by se počítat mělo. Západní část náměstí rekonstrukci jednoznačně potřebuje. Otázkou zůstává, nakolik moderní architektonická vize splňuje praktické potřeby obyvatel čtvrtého nejvtěšího okresního města v Jihočeském kraji.