KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy Lidovci podpořili renovaci městského sportovního areálu v Lišově
Zpět

Lidovci podpořili renovaci městského sportovního areálu v Lišově

Přidáno 22. 7. 2023
Ilustrační foto
Průběh schůzí Zastupitelstva města Lišov se ještě donedávna odehrával bez jakéhokoliv zveřejňování audio i videozáznamů, jemuž se dlouhá léta bránily koalice vedené Sdružením nezávislých kandidátů Lišovsko (SNKL) v čele se starostou Jiřím Švecem. K pokusu o nápravu stavu věci došlo teprve na letošní březnové schůzi, kdy měli občané Lišovska možnost sledovat poprvé v historii zasedání dokonce on line, a to na profilu jednoho z opozičních zastupitelů. Podruhé tomu bylo 26. června 2023. Tato forma prezentace byla již v předchozím volebním období opozicí navrhována několikrát, ale pokaždé neúspěšně. Průběh schůzí zastupitelstva v Lišově je přitom velmi dlouhý, plný emocí a jednostranných mocenských strategií. Vypovídají o tom i zdánlivě jednoduché body jednání, mezi něž patří například změna koncepce zasedacího pořádku. Mnohdy zbytečně zdlouhavému jednání pak čelí všichni zastupitelé. Není proto divu, že se při červnové schůzi nedokázali napoprvé shodnout třeba na investici do renovace sportovního areálu, kvůli níž se s vyhlášením přestávky hlasovalo hned dvakrát.
Schůzi lišovského zastupitelstva, svolanou na 26. června 2023, podruhé streamoval opoziční zastupitel Jan Kresan (nez., KDU-ČSL) pomocí vlastního zařízení. Již při prvním videopřenosu přitom zaznamenal tento revoluční krok v přiblížení práce samosprávy občanům velký úspěch. Svědčí o tom poměrně vysoká sledovanost více než 2 000 zájemců, jimž byla tato možnost dlouhodobě odpírána. Za velký úspěch lze proto považovat informaci o tom, že vedení města k takovému kroku přistoupí poprvé samo a chystaná zářijová schůze Zastupitelstva města Lišov se tak dočká svého přenosu konečně oficiální cestou. V pořadí třetí přímý přenos tak bude zároveň prvním z nich.
 
Lišovští zastupitelé se v červnu zabývali významnou investicí, představující aktuální renovaci městského sportovního areálu. Starosta Jiří Švec (SNKL) navrhl navýšit původní vysoutěžený rozpočet o dalších 6,9 mil. Kč. Navýšení zdůvodnil dodatečnými změnami proti původnímu projektu. Jedná se o vylepšení stávajícího zavlažovacího systému, složeného z 12 trysek, na 24 trysek umístěných po okrajích hřiště, ale nejen to. Součástí je i pořízení moderního LED osvětlení, vybudování nádrží na dešťovou vodu a tribuny pro veřejnost, v záloze zůstává hlubinný vrt kvůli hospodaření s vodou. K zalití velkého hřiště je totiž potřeba okolo 5–6 tisíc litrů vody, jak starosta města vysvětlil v reakci na dotaz zastupitele Michala Koblížka (Pro Lišovsko). Ten se dotazoval na to, proč město potřebuje nádrže na vodu a zároveň i další vrt, když má k dispozici dva starší vrty už nyní. Původně plánovaný rozpočet akce zněl na 42 mil. Kč, v září 2022 pak byla ve výběrovém řízení vysoutěžena částka 51,3 mil. Kč. S nyní navrhovanou změnou dosahuje rozpočet této akce již 58 mil. Kč! Část je sice kryta dotacemi Sportovní agentury České republiky (29,3 mil. Kč) a Jihočeského kraje (5 mil. Kč), samotné navýšení však jde plně na vrub rozpočtu města Lišov. „Je škoda, že tyto peníze nebudou raději využity na renovaci dvou pavilónu mateřské školy.“ přednesla na zasedání zastupitelka Jaroslava Pouzarová (KDU-ČSL), přičemž zároveň poukázala na špatný technický stav této školní budovy. Odhlasování náročných investičních změn však neproběhlo napoprvé. Pro předložený návrh hlasovalo deset ze 16 přítomných zastupitelů koalice SNKL, ČSSD, ODS, naproti tomu šest opozičních zastupitelů za KDU-ČSL a Pro Lišovsko se zdrželo. Vzhledem k tomu, že k přijetí rozpočtové změny byl potřeba souhlas nadpoloviční většiny, nařídil místostarosta Pavel Dvořák (SNKL) desetiminutovou přestávku. Po ní se dva zastupitelé za KDU ČSL rozhodli návrh podpořit také, čímž mu dali zelenou. Účelová přestávka pro přehodnocení názorového postoje při hlasování zastupitelů tu přitom nebyla, stejně jako využití možnosti vyhlášení zmatečného hlasování, ojedinělá.
 
Téměř na konci schůze se před diskusí projednával zdánlivě jednoduchý požadavek na změnu zasedacího pořádku. Stoly, které svým stávajícím rozmístěním ve stylu školních lavic nevyhovují transparentní komunikaci a přehledu o jednání a průběhu hlasování, navrhla opozice uspořádat obvodově do obdélníku. Starosta Jiří Švec (SNKL) a místostarosta Pavel Dvořák (SNKL) se vyslovili pro zamítnutí tohoto návrhu s odůvodněním, že jim současné rozmístění vyhovuje. Nikdo jiný se k návrhu nevyjádřil, a tak nakonec nebyl schválen. Tentokrát bez nutnosti vyhlášení desetiminutové přestávky, což je možná škoda.
 
Kontakt: Jaroslava Pouzarová, zastupitelka města Lišov (KDU-ČSL), e-mail jarkapouz@seznam.cz, pouzarova@lisov.cz | URL: www.kdulisov.cz