KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy Politika v Kampě – osobnosti diskutovaly, co se děje v Evropě
Zpět

Politika v Kampě – osobnosti diskutovaly, co se děje v Evropě

Přidáno 7. 4. 2018
Ilustrační foto
Ve čtvrtek 5. dubna se ve studentském klubu Kampa v Českých Budějovicích uskutečnila beseda na téma Co se děje v Evropě, kterou uspořádal think-tank KDU-ČSL Institut pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) ve spolupráci s jihočeskými Mladými lidovci.
Na panelu vystoupily čtyři významné a na dané téma navýsost povolané osobnosti: diplomat a kandidát do Senátu Pavel Fischer, předseda senátního výboru pro evropské záležitosti Václav Hampl, předseda téhož výboru v Poslanecké sněmovně a místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík a předseda právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda. Účast posluchačů byla hojná. Dorazila jich přibližně stovka.
Hlavními diskutovanými tématy byla budoucnost evropského integračního projektu po odchodu Velké Británie z EU, vztahy jednotlivých úrovní rozhodování a role členských států v Unii a v neposlední řadě i aktuální výzvy, kterým EU čelí, jako je reforma azylového systému a ochrana vnějších hranic nový finanční rámec po roce 2020 či obchodní vztahy s dalšími významnými globálními aktéry. Diskutována byla i společná obrana a přístupové rozhovory se zeměmi západního Balkánu, včetně problémového vztahu ke Kosovu.
Křesťanští demokraté vždy zdůrazňovali a zdůrazňují, že Evropa musí být především prostorem hodnot, které vycházejí z myšlenkového a duchovního odkazu židovsko-křesťanské civilizace. V praxi to dnes znamená především solidaritu jednotlivých částí evropského prostoru navzájem a dodržování principu subsidiarity, to znamená co nejefektivnější rozhodování na co nejnižší úrovni, co nejblíže konkrétnímu člověku a jeho životním situacím. Nejde jen o kontrolu dodržování dělby pravomocí mezi unijní úrovní a členskými státy, ale taktéž o pravidelné naslouchaní občanům a jejich názorům. K tomu čtvrteční debata rozhodně přispěla a v posluchačích zanechala velký dojem. Panelisté ještě po konci debaty s mnohými z nich neformálně diskutovali o důležitých tématech, které je zajímají. Na další podobnou debatu nebudeme muset v našem kraji jistě dlouho čekat.

Red.